Edukacja ekologiczna dla nauczycieli – badania środowiska w szkole i poza nią.

icon_calendarDodano 01.09.2013

icon_authorAUTOR: jangar

W ostatnich latach Ministerstwo Edukacji bardzo duży nacisk kładzie na kształcenie w szkole w dziedzinie badania środowiska. Edukacja ekologiczna to jedna z naszych specjalności. Oferujemy ogromny wybór pomocy dydaktycznych związanych z badaniem czynników negatywnie wpływających na środowisko naturalne oraz jego ochroną. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy nie tylko nauczycieli i szkoły, ale również uczniów, wszelkie instytucje i fundacje dbające o świadomość społeczną związaną z poszanowaniem przyrody.
Edukacja ekologiczna dla nauczycieli – badania środowiska w szkole

Badanie środowiska w szkołach – ważnym elementem edukacji ekologicznej.

Materiały i pomoce dydaktyczne z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej, kierujemy do wszystkich placówek oświatowych. Pragniemy choć w małej części przyczynić się do kształcenia młodego społeczeństwa na tematy tak ważne jak zrozumienie i funkcjonowanie w środowisku naturalnym czy wykorzystywanie dóbr naturalnych do pozyskiwania energii odnawialnej. Oferujemy specjalnie przygotowane zestawy do badania środowiska jak np. Walizka Ekobadacza, która pozwala na przeprowadzenie szeregu doświadczeń związanych z analizą wody i gleby. Nasze zestawy badawcze są chętnie wykorzystywane przez nauczycieli w szkole podczas zajęć terenowych jak i dalszych analiz w czasie lekcji.

Wszystkich zainteresowanych tematem edukacji ekologicznej zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji. W naszej ofercie można znaleźć podstawowe zestawy dla najmłodszych dzieci jak i bardziej zaawansowane dla młodzieży szkolnej oraz ich nauczycieli. Zapraszamy też do zapoznania się z ofertą edukacji przyrodniczej Jangar.