Puchar Recyklingu
Finał podczas Targów POL-ECO-SYSTEM

icon_calendarDodano 23.11.2015

icon_authorAUTOR: jangar

Najlepsi w Polsce w recyklingu!
Konkurs o Puchar Recyklingu to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, w którym w sposób kompleksowy i bezwzględnie obiektywny ocenia się selektywną zbiórkę odpadów i służące temu działania edukacyjne. XVI edycja Konkursu o Puchar Recyklingu rozpoczęła się w styczniu 2015 roku, a jej uroczysty finał miał miejsce 27 października 2015 r. w Poznaniu podczas Targów POL-ECO-SYSTEM.

JANGAR był sponsorem XVI edycji Konkursu o Puchar Recyklingu
i wystawcą Międzynarodowych Targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu
http://www.polecosystem.pl/pl/katalog/exhibitor/1289456/

Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów tych, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. Uczestnicy walczą o prestiżowy tytuł „Tygrysa Recyklingu”, Puchary Recyklingu i statuetki w poszczególnych kategoriach. Od tej edycji laureatom, dającym rękojmię wysokiej jakości usług oraz nienagannej postawy zawodowej przyznawany jest także prestiżowy „Znak Jakość Recyklingu”.

Udział w konkursie od lat biorą urzędy gmin, związki i porozumienia międzygminne, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie, inne podmioty gospodarcze. W kategorii Edukacja Recyklingowa oprócz nich udział biorą szkoły, organizacje ekologiczne, parki narodowe i krajobrazowe, centra edukacji ekologicznej oraz firmy, którym zależy na budowaniu świadomości ekologicznej.

W bieżącej edycji liczba uczestników oraz zgłoszeń do poszczególnych kategorii Konkursu o Puchar Recyklingu była większa niż w ubiegłym roku. Suma zgłoszeń z deklaracji udziału wyniosła 251 w 10 kategoriach. Jednocześnie powiększyła się też w stosunku do poprzedniej edycji masa odpadów selektywnie zbieranych przez przedsiębiorstwa biorące udział w tym przedsięwzięciu.

Uczestnicy rywalizują w dziesięciu kategoriach dotyczących zbiórki stłuczki szklanej, puszek aluminiowych, tworzyw sztucznych, makulatury, zużytych baterii i sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań po płynnej żywności. Ocenia się też efektywność procesów w zakładach utylizacji odpadów, sortowniach, działania promujące selektywną zbiórkę odpadów i zachowania prośrodowiskowe.

W XVI edycji konkursu pojawili się nowi uczestnicy, a to z racji nowej kategorii: Gmina Recyklingu. Została ona stworzona po „rewolucji śmieciowej”. Ocenialiśmy w niej między innymi efekty działania systemu i przyjęte rozwiązania promujące selektywną zbiórkę u źródła.

Ponad 250 szczegółowych zgłoszeń zostało poddanych ocenie przez liczne komisje zbierające się w celu wytypowania laureatów i wyróżnionych. Tak przez okres sierpnia i września zbierały się kolejne komisje, każda dla poszczególnej kategorii , które oceniały wyniki zgłoszonych podmiotów. W ich skład wchodzili znawcy rynku recyklingu, eksperci, naukowcy oraz organizatorzy. Kapituła konkursu  zatwierdziła nominowanych i wyróżnionych wcześniej przez komisje.

W tym roku dla uczestników z trzech województw: wielkopolskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tych regionów ufundowały nagrody finansowe.

Puchar Recyklingu w liczbach:

251 zgłoszeń z całego kraju, 224,5 tys. ton odpadów selektywnie zebranych, 101,6 tys. ton szkła, 397 ton puszek aluminiowych, 53,9 tys. ton tworzyw sztucznych, 64,9 tys. ton makulatury, 89 ton baterii, 2,1 tys. ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 1,3 tys. ton wielomateriałowych opakowań po płynnej żywności.