SOSEXPO 2016
V Międzynarodowa Konferencja

icon_calendarDodano 23.02.2016

icon_authorAUTOR: jangar

edukacja-ekologiczna-jangar-sosexpo-2016
W dniach 17 i 18 lutego 2016 w Warszawie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja „GOSPODARKA ODPADAMI – SOSEXPO 2016”. Mieliśmy przyjemność być jednym z wystawców podczas tegorocznego spotkania, dotyczącego bilansu dotychczasowych osiągnięć w sektorze gospodarki odpadami oraz promowania najnowszych technologii, rozwiązań i tendencji rozwoju w dziedzinie ochrony środowiska.

Wśród zaproszonych gości forum znaleźli się m.in. przedstawiciele wydziałów środowiska i gospodarki komunalnej w urzędach miast i gmin, administracji rządowej, instytucji publicznych, instytutów badawczo-naukowych, a także zakładów zajmujących się recyklingiem i utylizacją odpadów.

jangar-sosexpo-2016-1jangar-sosexpo-2016-2jangar-sosexpo-2016-3

TAM BĘDZIEMY!
4-6 marca 2016 r.


Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska podczas XIII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty organizowanej przez OSKKO, która odbędzie się w Krakowie w dniach 4-6 marca 2016 r. na terenie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W programie m.in. spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej – Anną Zalewską, wykłady na temat zmian systemowych w oświacie oraz integracji w szkole, warsztaty dla nauczycieli dotyczące: pracy z tzw. „trudnym” uczniem; możliwości pozyskiwania środków dla szkoły na realizowane projekty; sposobów motywacji i komunikacji między pracownikami w placówce oświatowej oraz najbardziej interesujący nas jako producenta pomocy dydaktycznych blok programowy „SZKOŁA BADACZY, CZYLI SZKOŁA, W KTÓREJ UCZĄ SIĘ WSZYSCY”.