Edukacja środowiskowa i ekologiczna

icon_calendarDodano 24.07.2013

icon_authorAUTOR: jangar

Edukacja środowiskowa i ekologicznaEdukacja środowiskowa i ekologiczna dawniej nazywane były często edukacją ekologiczno-przyrodniczą, czy też ekologiczną i przyrodniczą. Obecnie, po wprowadzeniu przedmiotu, a właściwie bloku przedmiotowego, PRZYRODA w szkole podstawowej jest słowo przyroda stało się trochę mylące znaczeniowo w tym kontekście. Pojęcie edukacja środowiskowa jest częściowo kalką językową z języka angielskiego, ale jednocześnie dobrze odzwierciedla ogólny trend do traktowania zagadnień z zakresu ekologii, przyrody i ochrony środowiska kompleksowo. Szczególnie, że nadal niewielka liczba osób niezwiązanych zawodowo z tymi zagadnieniami, rozróżnia pojęcia ekologia i ochrona środowiska. Wbrew obiegowej opinii i częstym zamiennym używaniu tych pojęć nie oznaczają one tego samego.

Najkrócej można by powiedzieć, że żeby chronić, najpierw trzeba poznać i stąd tak ważna jest edukacja ekologiczna i edukacja środowiskowa (te pojęcia już prędzej – w odniesieniu do środowiska naturalnego, przyrodniczego można by używać zamiennie).