Badanie gleby na lekcjach geografii część II: Badanie pH gleby

icon_calendarDodano 05.02.2014

icon_authorAUTOR: jangar

Pakiet wskaźnikowy pH gleby, grupowy

W poprzedniej części omówione zostało prawidłowe pobieranie prób glebowych. Dowiedzmy się zatem jak ciekawie poprowadzić zajęcia stacjonarne o glebie w szkole w oparciu o pobraną próbkę.

Pierwszym proponowanym etapem zajęć jest badanie odczynu pH gleby. Uczniowie oglądają skalę kolorymetryczną i wyciągają wnioski. Podają jaki zakres podany jest na skali oraz jaka wartość uznawana jest za wartością przejściową – neutralną.

Po omówieniu teoretycznych informacji na temat pH, każda z grup podchodzi do wcześniej pobranych przez siebie, wysuszonych w przewiewnym miejscu próbek gleby i wsypuje je do fiolek na wysokość około 1 cm. Następnie, każda grupa wlewa do fiolek płyn wskaźnikowy w takiej ilości, by przykrył w fiolce wsypaną glebę. Uczniowie obserwują zmianę barwy roztworu w fiolce. Po dwóch minutach każda grupa przykłada do przechylonej fiolki skalę kolorymetryczną w celu odczytania wyniku. Każda grupa zapisuje swój wynik.

Skala kolorymetryczna do badania pH gleby

Różnorodność wyników zależy od ilości miejsc z których pobrano próbki. Jeśli wyniki w klasie różnią się znacząco, można na podstawie badań omówić wpływ odczynu pH gleby na roślinność. w tym celu uczniowie wraz z podaniem wyniku swojego doświadczenia opisują roślinność jaka dominowała na terenie z którego pobrano próbkę. Dlatego ważne było opisanie miejsca i okoliczności pobierania próby (patrz: część 1.). Wyniki te warto zapisać w formie tabeli na tablicy, tak by uczniowie zauważyli zmiany roślinności wraz ze wzrostem pH. Jeśli jednak pobrano wcześniej próbki gleby z jednego homogenicznego obszaru, wynik doświadczenia może być punktem wyjścia do dyskusji na temat wpływu pH na rodzaj roślinności.

Paski wskaźnikowe

Paski wskaźnikowe do badania pH glebyPodobne badanie można przeprowadzić przy użyciu pasków wskaźnikowych! W tym wypadku zamiast roztworu wskaźnikowego do fiolek wlewamy po 3 ml wody destylowanej. Następnie uczniowie przez kilka minut wstrząsają zawartość fiolek Po dokładnym wymieszaniu i sklarowaniu się cieczy należy zanurzyć papierek wskaźnikowy na 30 sekund w cieczy. Po tym czasie uczniowie porównują kolor papierka ze skalą barw określającą odczyn gleby.

Dzięki zajęciom popartym badaniami gleby uczniowie szybciej zapamiętają i lepiej zrozumieją czym jest pH gleby. Pomoże im to zauważać różnorodne zależności występujące w środowisku przyrodniczym oraz ich wpływ na życie na Ziemi.