Edukacja środowiskowa i biologiczna – doświadczenia w szkole.

icon_calendarDodano 03.09.2013

icon_authorAUTOR: jangar

Pomoce dydaktyczne oferowane przez firmę „Jangar” wspomagają propagowanie świadomości ekologicznej znanej również jako edukacja środowiskowa. Człowiek najlepiej uczy się poprzez doświadczenia, dlatego też główny nacisk kładziemy właśnie na badanie środowiska w szkole przez uczniów, wspomagając i ułatwiając tym samym przeprowadzenie zajęć nauczycielom. Taki proces poznawczy dobrze kształtuje wiedzę ekologiczną i uświadamia zagrożenia grożące środowisku.
Edukacja środowiskowa i biologiczna – doświadczenia w szkole

Biologia a środowisko – jak zachęcić do edukacji i przeprowadzania doświadczeń w szkołach.

Biologia to nauka, w której doświadczenia i teoria są ze sobą powiązane. Każda teoria opiera się o doświadczenie. Dlatego też warto od najmłodszych lat kształcić dzieci i młodzież w szkołach wykorzystując różnorodne pomoce dydaktyczne, niezbędne do przeprowadzania badań z dziedziny biologii a konkretniej ochrony środowiska. Jest to bardzo ważny temat, ponieważ od tego w jakim poszanowaniu do przyrody wychowa się młodych ludzi, zależy przyszłość Naszej Planety, którą mamy tylko jedną.

Nauka o środowisku nie musi opierać się na samych faktach. Serdecznie zapraszamy szkoły i wszystkie organizacje dbające o świadomość i edukację przyrodniczą, do przeprowadza doświadczeń z wykorzystaniem naszych pomocy dydaktycznych. Dzięki naszym zestawom można samodzielnie przeprowadzić badania środowiska pod różnym kątem, poznać jego zagrożenia oraz kształtować postawę pro-ekologiczną młodego człowieka. Firma Jangar specjalizuje się również w dziedzienie edukacji ekologicznej – zapraszamy do zapoznania się z ofertą.